Preskočiť navigáciu

Princíp Yoseikan Budo

 Kinetická reťaz rázové vlny

Technický základ v Yoseikan
Budo je kinetický reťazec rázovéj vlny,
, prostredníctvom ktorej energia tela sa
zmobilizuje a odošle pomocou aplikácie na určený bod. Táto technika je výsledkom
práce Majstra Hiroo Mochizuki, aby
sa prax rôznych
bojových umení prostredníctvom reflexie a
vnútornej dynamiky zakomponovalo do základov výučby. Tak, majster
na začiatku sedemdesiatych rokov zaviedol ako nový
spôsob fyzickej prípravy výučbu
založenú na vlnení, ktoré môže byť účinné pre
všetky bojové umenia, ale aj pre mnohé iné
športy, kde môže byť táto metóda využitá.
Všetky techniky bojových umení nie su
nič iné ako aplikácie
rázovej vlny. Samozrejme, že toto sa kondezuje v reálnej situácii.
Vďaka použitiu vlny umožňuje Yoseikan Budo, zlepšiť akýkoľvek typ techniky. Napríklad práca s mečom, pre lepšie pochopenie Zuki - a naopak. Yoseikan Budo je účinný aj pre mnohe iné športové aktivíty, pretože princíp rázové vlny v mnohých prípadoch skutočne platí: napríklad pohyby tenistu , alebo v plávaní (motýlik)..
Metóda je založená na vlnovom pohybe ako sila na odoslanie, ktoru chcete používať
Možné spôsoby prenosu sily sú:

a) noha - panva - horná čast tela - ruky – možnosť aj so zbraňou
b) horná časť tela - panva - nohy do predu
c) panva - hornej časti tela - ruky na stranu - možnosť aj so zbraňou
d) horná časť- panva- nohy do zadu

Schematicky možno rozdeliť vlnu do troch foriem:

Veľké vlny: Napr. Aiki-forma

Krátke vlny (vibrácie): Napr. Kempo Karate

Stredne veľké vlny. Napr. Ken-jutsu, Kumi-uchi, Jiu-jutsu


 

© yoseikan.sk - všetky práva vyhradené