Preskočiť navigáciu

 

Kata

Kata je veľmi stará metóda. Do istej miery je závislá na technickej pamäti bojovníka. Počas
storočí vynašli majstri podobné pohyby a opakovali ich dookola pre lepšie zapamätanie.
V japončine znamená „kata." gesto, tanec, pantomímu a zároveň mystický obrad.
Na nezasvätené publikum to môže pôsobiť, že túto definíciu naozaj napĺňa.
Kata je ale najmä gramatikou celého tela a cestou k poznaniu. V dávnych dobách ukrývali techniky tajomstvá a rovnako aj dnes obsahujú pasce a prekážky. Kto ich nájde a pochopí, splní účel Katy. Avšak len jej opakovaním sa môže stať lepším.
Kata je otázka, ktorú učiteľ pýta študentov: „ Pozri, cvič Katu a potom nájdi chybu" Keď študent pochopil túto prax, bude okamžite chápať jej posolstvo. Na druhej strane ten, ktorý to nezvládne bude mať len povrchné znalosti. Akonáhle študent pochopil hĺbku Katy dostal od svojho Soke Menkyo, kľúč k výkladu. Predtým, keď tam neboli žiadne stupne Dan, bol Menkyo  niečo ako diplom, ktorým majster uznal úroveň študenta. Takéto uznanie by dnes zodpovedalo 5temu Danu.
Niektorí si myslia, že by sme mali rešpektovať tradíciu a cvičiť Katu tak verne ako je to len možné. V jej tradičnom technickom ponímaní však tento koncept neexistuje, musí sa vyvíjať. Karate kata,vytvorilo niekoľko skvelých starých majstrov, ale potom ju zmenil majster Otsuka (zakladateľ Wado-Ryu) a Majster Funakoshi (zakladateľ štýlu Shotokan), neskôr ich časti zmenil syn majstra Funakoshiho. Takže , čo je to tá pravá tradícia? Tá stará alebo tá vytvorená pred päťdesiatimi rokmi, keď niekto obnovil ich techniku?
Yoseikan Budo tiež používa technické memorovanie, teda starý systém Kata. Učiteľ si však musí uvedomiť, že Kata musí byť účinná - tak ako alternatívy aj útočné a obranné techniky musia byť správne predvádzané z anatomického aj fyziologického hľadiska, aby nedošlo k poškodeniu zdravia. Bolo by lepšie, keby sa dbalo aj na estetickú stránku a choreografiu, ale keďže sa jedná o bojové umenie tak rozhodujúcim faktorom ostáva účinnosť.
Kata odpovedá na otázky. Pri útok aj obrane majú študenti problém spojiť úder s hodom alebo pákou. Ak chcú robiť hod musia sa ho pevne chytiť a pritom rukou alebo kopom si držať dostatočnú vzdialenosť. Údery a kopy sa v podstate od seba navzájom nelíšia. Hashakuken sú Katy, kde sú pridávané do údery, hody a páky. Najmä Hashahuken Sandan, tretia Kata vysvetľuje, ako nájsť kontakt s nepriateľom hneď po mojom údere. Táto Kata učí aj jeden ďalší aspekt. ​​Aj keď je môj útok neúspešný, nie je dobré prerušiť kontakt so súperom.. Avšak, existuje mnoho spôsobov, ako spojiť hod alebo páku s inou technikou. Ak je napríklad reflexom súpera odpor, musíme ísť proti nemu vyviesť ho z rovnováhy a použiť proti nemu jeho vlastnú silu.
Učiteľ musí mať na pamäti, že Kata - aj keď sa pri výučbe zdá byť zložitá, je zbierkou techník, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výučby. Ak je vnímaná ako oddeliteľná súčasť, stáva síce pekným ale neužitočným tancom. Kata musí byť neoddeliteľnou súčasťou každého tréningu a cvičená krok za krokom. Pri povrchnej výučbe celej Katy, riskujete chyby v iných oblastiach. Kata je ako druh skladovacej pamäte, z ktorej je možné hocikedy čerpať. Kata je ako cesta. Na každej trase, sú domy, bary, obchody: Existujú oporné body ale musíme ich vnímať. Ak prechádzame ulicou bez pohľadu vľavo alebo vpravo ťažko si budeme pamätať cestu späť. A už vôbec nebudeme vedieť kde je lekáreň, keď ju potrebujeme.
Keď sa ale sústredíme na cestu a vnímame prostredie okolo seba, môžeme vidieť všetko.. Ak potom potrebujete niečo, vieme, kde ho nájsť. Ak potom niečo hľadáte, nájdete to ľahko. To je Kata. Niektorým stačí prejsť cez cestu, ale ak sa chcete Katu poriadne naučiť treba sa zastaviť a vnímať veci okolo seba.
© yoseikan.sk - všetky práva vyhradené