Preskočiť navigáciu

Filozofia Yoseikan Budo

Predstavte si všetky bojové umenia ako strom,môžte vidieť rozlične štýly a zároveň tak pochopiť ich odvetvia.Je ťažke spojiť jednu metódu s inou,alebo rovnakú metódu s rozdielnými technikami,taktiež je náročne hľadať dve súhlasne vetvy na tom istom strome.A predsa všetky vetvy rastú mimo toho istého kmeňa a spolu s týmto tvarom tvoria harmonicku a prirodzenú jednotu.

Otázka je:Je tam spoločný kmeň,z ktoreho bojove umenia vyrástli?

Odpoveď je jednoduchá:Všetky tvary sú od energie prenášané vo forme vĺn, sila našej fyzickej energie nie je vynimkou. Preto my využívame ten istý princíp od vlny pri vykonaní vlniteho pohybu zo stredu nášho tela (drieku) k vonkajšiemu bodu, k útoku. Použitie týchto vedomostí nás pripustí k značným potenciám našej telesnej sily. V celoštatnom športovom inštitúte v Paríži boli schopný zmerať tento princíp vo vedeckých skúškach. Správne využitie tohto vlnitého pohybu má za následok 750-1200 kg nárazu na cieľ.

Spoločný kmeň tohto bojového umenia je iba tento vlnitý pohyb ktorý sa objaví v celkovej metóde a v opakovaných aplikáciach. Preto všetky rozdiely medzi rôznymi bojovými umeniami sú iba klamstvom. Bez ohľadu na odvetvie a pôvod jednotlivého športovca toto je akési rozšírenie jeho vedomostí, v ktorých pripustí jeho videnie rôzným metódam v rozdielnom svetle. Vykonaním tohto, časom sa staneme vedomý hodnoty každej metódy a techniky, pretože uznanie vlna-pohyb, ako aj spojenie medzi nimi, takže všetky bojové umenia čerpajú svoju silu zo spoločného kmeňa.

Dodatočne praktizujeme s, alebo bez zbraní.Toto vedie k rozdielnym bojovým vzdialenosťam a aktivuje rozdielne svalové skupiny. Oba faktory obohatia pocit pre rovnováhu,časovú špecifikáciu a vzdialenosť. Možnosť osvojiť si osobnú vynaliezavosť je podnietiť a povzbudiť sa. Môžeme tiež použiť tieto skúsenosti v našom každodennom živote, kde môžeme byť prospešný a rozhodujúci.

V celkovej forme YOSEIKAN existuje otvorený postoj a stále dopytovanie sa, za účelom zrušiť stagnáciu a sklerózu.
Okrem toho YOSEIKAN-BUDO má v úmysle celkom ohľaduplne pristupovať v tréningu a stať sa viac účinným. Táto činnosť je ako neodlučiteľná spojitosť s termínom bojového umenia ako úcta k ľudskému telu a držaniu sa biomechanickým zásadam.
Úcta pre telesnú celistvosť sa obracia taktiež na nášho partnera, ako na ľudskú bytosť, na ktorého berieme ohľad ako na jedinečnú osobu.

HIROO MOCHIZUKI

© yoseikan.sk - všetky práva vyhradené