Preskočiť navigáciu

História

História Yoseikan Budo sa datuje niekoľko storočí dozadu, kedy samurajský klan Takeda založil a rozvíjal svoje rodinné bojové umenie Daito ryu Aiki Jutsu. Jedným z posledných majstrov tohto klanu ktorý toto umenie vyučoval bol Takeda Sogaku. Sogaku mal mnoho dobrých žiakov, avšak najznámejším sa stal neskorší zakladateľ Aikido Morihei Uyeshiba.

Tento majster tak ako jeho učiteľ vychoval mnoho generácií žiakov - pozdejších majstrov rôznych smerov v bojových umeniach. Morihei Ueyshiba mal v každej generácii žiakov jedného najobľúbenejšieho, ktorý vynikal a ktorý mu asistoval pri výučbe Aikido. Medzi prvými ktorého sa dotkla SenSeiova pozornosť bol Minoru Mochizuki, ktorý odkloniac sa od majstrovho poňatia Aikido otvára svoje vlastné Dojo Yoseikan.

Minoru Mochizuki - 1907 - 2003

- asistent Jigoro Kana / zakladateľ Judo /, - asistent Morihei Uyeshibu / zakladateľ Aikido / - jeden z najväčších reprezentantov bojových umení 20-teho storočia - expert v používaní tradičných japonských zbraní       - Minoru Mochizuki bol prvý, ktorý v 50-tych rokoch priblížil a oboznámil Európu s Aikido - obvzlášť vo Francúzsku. Vlastnil okrem iného tieto technické stupne: 10. Dan Aikido, 9.Dan Jiu Jitsu, 8.Dan Iaido. Od roku 1934 otvára v Japonsku svoju školu, ktorej dáva názov Yoseikan. Po odchode do dôchodku odovzdáva všetky práva týkajúce sa školy svojmu najstaršiemu synovi Hiroo Mochizuki-mu

Hiroo Mochizuki - narodený v roku 1936 v Shizouke / Japonsko

- učil sa od takých majstrov ako: otec Minoru, Morihei Uyeshiba, Kushida, Myoko, Otsuka, Mishihara.
V roku 1957 sa prvý krát dostáva do Európy, presnejšie do Francúzska, kde 1 a pol ročného pobytu učil Aikido a založil školu Shotokan Karate. Po ukončení Veteriny v Tokiu sa opäť vracia do Francúzska v roku 1963, kde propaguje a učí štýl Wado ryu Karate, ktorý osobne považuje za dynamickejší a mobilnejší ako ostatné štýly Karate a okrem toho ďalej učí Aikido školu svojho otca / Yoseikan Aikido /. Majster Hiroo Mochizuki bol spoluzakladateľom EKU / Európska Únia Karate / a zároveň aj jej technickým direktorom. Tak isto sa stal trénerom francúzskeho národného mužstva Karate, ktoré v roku 1972 priviedol k titulu Majstrov sveta. Koncom 70-tych rokov zakladá školu podľa vlastnej idey: Yoseikan Budo. Názov Yoseikan dáva na počesť otcovej školy. V názve Budo sa snažil obsiahnuť vlastnú myšlienku skomponovaním viacerých prvkov: Yoseikan Kempo Karate, Yoseikan Kobudo, Yoseikan Aikido a Yoseikan Jiu Jitsu. Dnes už 72 ročný majster vlastní tieto technické stupne:  8.Dan Aikido, 8. Dan Jiu Jitsu, 7. Dan Karate, 7. Dan Iaido, 7. Dan Judo, - expert v Kobudo
 

© yoseikan.sk - všetky práva vyhradené