Preskočiť navigáciu

Cenník

 

Členský príspevok za kurzy (členovia v kurzoch)
Názov tréningu
Dĺžka tréningu
 
Trvanie učebnej hodiny
Príspevok za kurz
Yoseikan - deti(6-9)
1 mesiac
 
60 minút
24 EUR
Yoseikan -žiaci(10-13)
Yoseikan juniori(14-17)
Yoseikan dospelí(18+)
Yoseikan                   
1 mesiac
1.mesiac 
1 mesiac
1 tréning
 
60 minút
24 EUR
24 EUR
32 EUR
  5 EUR
 
 
90 minút        
 
 
90 minút 
90 minút
Yoseikan Cardio
                                          
Permanentky
10 vstupov
1 vstup
60 minút platnosť 2 mesiace
40 EUR
4.5 EUR 
                   
 
 
Ročný poplatok do Slovenského Inštitútu Yoseikan Budo (Licencia Yoseikan World Federation)            40 EUR zahrnuté v mesačnom poplatku
 
Poznámka:
Kurzu sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen, ktorý vyplní prihlášku do klubu YBCK a predloží súhlas rodiča (v prípade, že nie je plnoletý) spolu s potvrdením od lekára o absolvovaní lekárskej prehliadky.
Do kurzu je možnosť prihlásiť sa aj počas jeho trvania.
Prvý tréning zdarma!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© yoseikan.sk - všetky práva vyhradené